Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Багийн нэр, дугаар тогтоох саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 11
2 Байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 12
3 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах тов зарлах, тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 13
4 Өмч хамгаалах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн байгуулах, ажиллах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-06 14
5 Бэлчээрийн маргаан зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 10
6 Эхийн алдар одонд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 08
7 Төрийн дээд шагналд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 09
8 Төрийн дээд шагналд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 05
9 ГХУСАЗЗ-ийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 06
10 Сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэрийн төв тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 07
11 Малын тоо толгойн албан татвар тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-28 04
12 Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 01
13 Ээлжит III хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 02
14 Нэгж байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 03
15 Хамтарсан баг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 04

ТАНЫ БОДЛООР ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХАД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУДААС АЛЬ НЬ ИЛҮҮ ШААРДЛАГАТАЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 0