Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага

ИТХ-ын ээлжит бус IV хуралдааны мэдээлэл

2021-08-09

ИТХ-ын ээлжит бус IV хуралдаан 2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр 66.6%-ийн ирцтэйгээр хуралдаж дараах хоёр асуудал хэлэлцэв. 

  1. 2020 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт оруулах
  2. Цаг үеийн ажлын талаар сумын Засаг даргад ажлын чиглэл хүргүүлэх

      Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл, үер усны аюулын улмаас багаас сум руу, сумаас аймгийн төв рүү нэвтрэх зам эвдэрч, гүүр нурж иргэд зорчиход эрсдэлтэй болсон тул гүүр, зам засварлахад зориулж 67,478,418 төгрөгийн төсвийг баталсан бол сумын Засаг даргад цаг үеийн тулгамдсан 9-н ажлыг хэрэгжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгөв.  

Эмт багийн Бугатын зам засварлах,  Алтрагийн том гүүрний засварын ажлууд одоо явагдаж байна. 

ИТХ-ын Ажлын алба

ТАНЫ БОДЛООР ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХАД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУДААС АЛЬ НЬ ИЛҮҮ ШААРДЛАГАТАЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 0