Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ

Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага Нутгийн Өөрөө Удирдах Ёсны Байгууллага

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2021-06-30

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.11.1 дэх заалтын дагуу “сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг ИТХ-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн ээлжит III хуралдааны 01 тоот тогтоолоор баталсан билээ. 
Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллахад дэмжлэг болох, ашиглахад хялбар байлгах үүднээс ИТХ-ын Ажлын албанаас гарын авлага хэлбэрээр эмхтгэл бэлтгэн хүргүүлэв. 
/Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг файл хэлбэрээр оруулав/

ТАНЫ БОДЛООР ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХАД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУДААС АЛЬ НЬ ИЛҮҮ ШААРДЛАГАТАЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 0